Wij verzenden naar het Verenigd Koninkrijk & Europa

Winkelen

Voorwaarden en Condities

Het goede niveau

Voorwaarden en Condities

Deze voorwaarden ('de Voorwaarden') regelen het gebruik door de gebruikers ('u' of 'uw') van de website www.thegoodlevel.com ('de Website') en uw relatie met:

(i) The Good Level Ltd is een in Engeland en Wales geregistreerde onderneming met bedrijfsnummer 13169591, waarvan de statutaire zetel gevestigd is te Lillibrooke Manor, Ockwells Road, Maidenhead, SL6 3AD, Verenigd Koninkrijk.

E-mail: sales@thegoodlevel.com
Website: https://thegoodlevel.com/

BTW-nummer: GB 371038122

The Good Level verzekert noch nu noch in de toekomst geneesmiddelen op recept of zonder recept, ephedrines, of andere door WADA verboden stoffen te verkopen.

('wij', 'onze', of 'ons'). Gelieve ze aandachtig te lezen aangezien ze uw rechten en aansprakelijkheden onder de wet beïnvloeden. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, verzoeken wij u de Website niet te bezoeken of te gebruiken. Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op.

 1. Overeenkomst

Door gebruik te maken van de website gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.

 1. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor:

Deze Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken en eventuele wijzigingen zullen aan u worden meegedeeld via een passende aankondiging op de Website.

Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of dergelijke wijzigingen zijn aangebracht.

De wijzigingen zullen van toepassing zijn op het gebruik van de Website nadat wij een dergelijke aankondiging hebben gedaan. Indien u de nieuwe Voorwaarden niet wenst te aanvaarden, dient u de Website niet verder te gebruiken.

Indien u de Website blijft gebruiken na de datum waarop de wijziging van kracht wordt, geeft uw gebruik van de Website aan dat u ermee instemt gebonden te zijn aan de nieuwe Voorwaarden; en deze Website en het materiaal op de Website (of een deel ervan) tijdelijk of permanent te wijzigen of in te trekken zonder u daarvan in kennis te stellen en u bevestigt dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor een wijziging of intrekking van de Website of de inhoud ervan.

 1. Inschrijving

U garandeert dat:

De op deze site gekochte producten zijn uitsluitend bestemd voor particulier en huishoudelijk gebruik en zijn niet bestemd voor wederverkoop. U zult ons onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in de persoonlijke gegevens door een e-mail te sturen naar onze klantendienst op

sales@thegoodlevel.com

 1. Privacybeleid

Wij behandelen al uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en gebruiken deze uitsluitend in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Wanneer u winkelt op deze Website, zullen wij u vragen om persoonlijke gegevens in te voeren zodat wij u kunnen identificeren, zoals uw naam, e-mailadres, factuuradres, leveringsadres, kredietkaart- of andere betalingsinformatie. Wij bevestigen dat deze informatie door ons zal worden bewaard in overeenstemming met de registratie die wij hebben bij de Data Commissioner's office.

 1. Bescherming van uw veiligheid

Om er zeker van te zijn dat uw credit-, debet- of betaalkaart niet zonder uw toestemming wordt gebruikt, zullen wij de naam, het adres en andere persoonlijke gegevens die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, controleren aan de hand van geschikte databanken van derden.

Wij nemen het risico van internetfraude zeer ernstig. Aangezien het aantal frauduleuze creditcardtransacties toeneemt, stellen wij alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle bestellingen grondig worden gecontroleerd aan de hand van de reeds verstrekte informatie. Het is mogelijk dat wij contact met u opnemen om extra veiligheidscontroles uit te voeren en wij vragen uw medewerking om ons in staat te stellen deze controles uit te voeren. Wij tolereren geen frauduleuze transacties en dergelijke transacties zullen aan de relevante autoriteiten worden gemeld.

Door deze voorwaarden te aanvaarden, stemt u ermee in dat dergelijke controles worden uitgevoerd.

Bij het uitvoeren van deze controles kunnen door u verstrekte persoonlijke gegevens worden meegedeeld aan een geregistreerd kredietinformatiebureau, dat deze gegevens kan bewaren. U kunt er zeker van zijn dat dit alleen wordt gedaan om uw identiteit te bevestigen, dat er geen kredietcontrole wordt uitgevoerd en dat uw kredietwaardigheid niet zal worden aangetast. Alle door u verstrekte informatie zal veilig worden behandeld en strikt in overeenstemming met de Data Protection Act 1998.

 1. Naleving

De Website mag alleen worden gebruikt voor wettige doeleinden en op een wettige manier. U stemt ermee in zich te houden aan alle toepasselijke wetten, statuten en regelgeving met betrekking tot de Website en het gebruik ervan. U stemt ermee in om geen materiaal te uploaden of te verzenden via de Website:

computervirussen of iets anders dat bedoeld is om de normale werking van een computer te verstoren, te onderbreken of te ontwrichten; en alle materiaal dat lasterlijk, aanstootgevend of obsceen van aard is.

 1. Schadeloosstelling

U stemt ermee in om ons, en onze functionarissen, directeuren, werknemers en leveranciers, onmiddellijk op verzoek volledig te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor alle claims, verliezen, kosten en uitgaven, met inbegrip van redelijke juridische kosten, die voortvloeien uit een schending van deze Voorwaarden door u, of enige andere aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van deze Website of een andere persoon die de Website bezoekt met behulp van uw persoonlijke gegevens.

 1. Links van derden

Voor het gemak van onze klanten kan de Website links bevatten naar andere websites of ander materiaal waarover wij geen controle hebben. Ter informatie: wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke websites of dergelijk materiaal, noch beoordelen of onderschrijven wij deze. Wij zijn niet aansprakelijk, direct of indirect, voor de privacy praktijken of inhoud van dergelijke websites, noch voor enige schade, verlies of misdrijf veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt in verband met, het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke reclame, inhoud, producten, materialen of diensten beschikbaar op dergelijke externe websites of bronnen.

 1. Bestellingen

Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van aanvaarding en beschikbaarheid. Indien de bestelde goederen niet beschikbaar zijn, wordt u via e-mail op de hoogte gebracht (of op een andere manier indien geen e-mailadres werd opgegeven) en hebt u de keuze om te wachten tot het artikel uit voorraad leverbaar is of om uw bestelling te annuleren.

Alle door u geplaatste bestellingen zullen worden behandeld als een aanbod om de goederen of diensten van ons te kopen en wij hebben het recht om dergelijke aanbiedingen op elk moment te weigeren. U erkent dat een geautomatiseerde bevestiging van uw bestelling die u van ons ontvangt, niet gelijkstaat aan onze aanvaarding van uw aanbod om goederen of diensten te kopen die op de Website worden geadverteerd. De totstandkoming van een contract tussen u en ons vindt plaats wanneer wij (i) uw creditcard, debetkaart of PayPal-rekening debiteren of (ii) de goederen naar u verzenden of de diensten aanvangen, afhankelijk van wat het laatste is.

Wij zullen alle redelijke maatregelen nemen, voor zover dit in ons vermogen ligt, om de gegevens van uw bestelling en betaling veilig te stellen, maar bij afwezigheid van nalatigheid van onze kant kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies dat u lijdt als een derde onbevoegd toegang krijgt tot gegevens die door u zijn verstrekt bij toegang tot of bestelling op de Website.

De producten die op de Website worden verkocht, zijn niet bestemd voor wederverkoop of distributie. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te annuleren en/of accounts op te schorten wanneer wij van mening zijn dat er producten worden besteld die in strijd zijn met deze bepaling.

U aanvaardt het risico voor de producten zodra deze zijn afgeleverd op het afleveradres dat u bij de bestelling van de producten hebt opgegeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid wanneer u een onjuist afleveradres opgeeft of wanneer u de producten niet afhaalt op het afleveradres dat u hebt opgegeven.

 1. Annuleringsrechten

Indien u de goederen of diensten als consument (d.w.z. voor privé-gebruik in tegenstelling tot zakelijk gebruik) hebt aangeschaft, dient u er rekening mee te houden dat u het recht hebt om een met ons gesloten overeenkomst te annuleren binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u de goederen fysiek in bezit krijgt.

Indien u een contract wenst te annuleren op grond van deze clausule, verwijzen wij u naar ons retourneringsbeleid.

 1. Prijs en betaling

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW (indien van toepassing) en zijn correct op het moment dat ze in het systeem worden ingevoerd. Wij behouden ons echter het recht voor om de prijzen te allen tijde te wijzigen zonder u daarvan in kennis te stellen.

Bestellingen met een afleveradres buiten het Verenigd Koninkrijk kunnen worden onderworpen aan invoerrechten en belastingen (inclusief BTW) die worden geheven zodra een levering uw land van bestemming bereikt. Dergelijke extra kosten moeten door u worden gedragen. U dient er rekening mee te houden dat het douanebeleid en de douanepraktijken van land tot land sterk kunnen verschillen. Wij raden u aan contact op te nemen met uw plaatselijke douanekantoor voor informatie.

Let op dat bij verzending van goederen van buiten het Verenigd Koninkrijk, grensoverschrijdende zendingen kunnen worden onderworpen aan opening en inspectie door de douaneautoriteiten. Met betrekking tot alle goederen die naar u worden verzonden naar een adres buiten het Verenigd Koninkrijk, wordt u geacht de importeur van de goederen te zijn en moet u derhalve voldoen aan alle wetten en voorschriften van het land waar de goederen worden geleverd.

Betaling kan worden gedaan met een krediet- of debetkaart of via uw PayPal-rekening. De betaling zal van uw rekening worden afgeschreven en verrekend voordat de goederen worden verzonden of de dienst aan u wordt verleend. Als betaling wordt gedaan via een creditcard zal een pre-auth waarde van £0.01 worden vastgehouden op de kaart totdat de kaartuitgever de betaling valideert.

In het onwaarschijnlijke geval dat de prijs op de afrekenpagina onjuist is, en wij dit ontdekken voordat wij uw bestelling accepteren in overeenstemming met artikel 9, zijn wij niet verplicht om de goederen aan u te verkopen tegen de getoonde prijs. Wij proberen er altijd voor te zorgen dat de prijzen van goederen die op onze Website worden getoond juist zijn, maar af en toe kunnen er echte fouten optreden. Als wij een fout ontdekken in de prijs van de goederen die u hebt besteld, zullen wij u dat zo snel mogelijk laten weten en u de optie geven om uw bestelling te herbevestigen tegen de juiste prijs of deze te annuleren. Als u uw bestelling annuleert en u hebt al betaald voor de goederen, dan krijgt u het volledige bedrag terugbetaald.

U bevestigt dat de creditcard, debetkaart of PayPal-rekening die wordt gebruikt de uwe is. Alle credit/debit kaarthouders zijn onderworpen aan validatie controles en autorisatie door de kaartuitgever. Als de uitgever van uw betaalkaart om welke reden dan ook betaling aan ons weigert of niet goedkeurt, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen of niet-levering.

Als uw credit- of debitcardbetaling om welke reden dan ook niet succesvol wordt verwerkt, behouden wij ons het recht voor om opnieuw te proberen de betaling te verwerken. Wij zullen u ten minste 48 uur van tevoren op de hoogte stellen van een nieuwe poging om de betaling te verwerken door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat u aan ons hebt verstrekt. Als u niet wilt dat wij opnieuw proberen om de betaling te verwerken, moet u uw bestelling annuleren binnen 48 uur nadat wij u deze e-mail hebben gestuurd.

U kunt slechts één kortingscode gebruiken bij elke bestelling. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren wanneer u meer dan één kortingscode aan het winkelmandje toevoegt.

Wij staan u toe kortingscodes te gebruiken volgens de voorwaarden waarop zij werden uitgegeven. Deze voorwaarden kunnen onder meer betrekking hebben op uw recht om ze te gebruiken en op een maximale bestelwaarde.

Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die niet aan deze voorwaarden voldoen te weigeren of te annuleren, zelfs als uw credit- of debitcard reeds is gedebiteerd. Als er enige tegenstrijdigheid is tussen de voorwaarden waarop de kortingscodes zijn uitgegeven en deze voorwaarden, prevaleren de voorwaarden van de kortingscode. Een kopie van de voorwaarden van de kortingscode kan worden verkregen door te mailen of te bellen naar onze klantenservice.

 1. In aanmerking komen voor aankoop

Om in aanmerking te komen voor het kopen van goederen op deze Website en om rechtsgeldig contracten af te sluiten en te vormen op deze Website onder Engels recht, moet u:

Door aan te bieden goederen en diensten te kopen, verklaart u ons dat u 18 jaar of ouder bent en geeft u ons toestemming om informatie door te geven (inclusief bijgewerkte informatie) om informatie van derden te verkrijgen, inclusief maar niet beperkt tot uw debet- of kredietkaartnummers of kredietrapporten om uw identiteit te verifiëren, uw kredietkaart te valideren, een initiële kredietkaartautorisatie te verkrijgen en om individuele aankooptransacties te autoriseren.

 1. Intellectueel eigendom

De inhoud van de Website wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten en u erkent dat het materiaal en de inhoud die als onderdeel van de Website worden geleverd, bij ons of onze licentiegevers blijven.

U mag de inhoud van de Website ophalen en weergeven op een computerscherm, dergelijke inhoud opslaan in elektronische vorm op schijf (maar niet op een server of ander opslagapparaat dat is verbonden met een netwerk) of één kopie van dergelijke inhoud afdrukken voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrechten en eigendomsvermeldingen intact laat. U mag het materiaal of de inhoud van de Website niet anderszins reproduceren, wijzigen, kopiëren of distribueren of gebruiken voor commerciële doeleinden.

 1. Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande enige andere bepaling in de Voorwaarden, zal niets in deze Voorwaarden:

De Website wordt aangeboden op een 'as is' en 'as available' basis zonder enige vertegenwoordiging of goedkeuring en wij geven geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Website en het gebruik ervan. U erkent dat wij niet kunnen instaan voor en niet verantwoordelijk kunnen zijn voor de veiligheid of privacy van de Website en de door u verstrekte informatie. U dient zelf het risico te dragen dat verbonden is aan het gebruik van het internet.

Hoewel wij ons best doen om ervoor te zorgen dat het materiaal op de Website correct, gerenommeerd en van hoge kwaliteit is, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden als dit niet het geval is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen of voor de resultaten verkregen door het gebruik van dergelijke informatie of voor eventuele technische problemen die u ondervindt met de website. Indien wij op de hoogte worden gesteld van eventuele onjuistheden in het materiaal op de website, zullen wij trachten dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te corrigeren.

Wij wijzen alle aansprakelijkheid in verband met het volgende van de hand:

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige gevolgschade of incidentele schade (beide termen omvatten, zonder beperking, zuiver economisch verlies, winstderving, verlies van zaken, verlies van verwachte besparingen, verspilde uitgaven, verlies van privacy en verlies van gegevens) of enige andere indirecte, speciale of bestraffende schade die voortvloeit uit of verband houdt met de Website.

 1. Ontslagvergoeding

Indien enig deel van de Voorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar wordt geacht, dan wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Voorwaarden en doet deze geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden.

 1. Ontheffing

Geen verklaring van afstand door ons zal worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van een volgende of opvolgende schending van een bepaling.

 1. Gehele overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen de volledige basis van elke overeenkomst die tussen u en ons tot stand komt.

 1. Recht en bevoegdheid

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales en eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Engelse rechtbanken.

 1. Recensies

Als u een beoordeling indient, verleent u ons een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om dergelijke inhoud te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren en weer te geven over de hele wereld in alle media.

U verleent thegoodlevel.com en zijn onderlicentiehouders het recht om de naam die u in verband met dergelijke inhoud voorlegt te gebruiken als zij verkiezen.

U stemt ermee in afstand te doen van uw recht om te worden geïdentificeerd als de auteur van dergelijke inhoud en van uw recht om bezwaar te maken tegen een denigrerende behandeling van dergelijke inhoud.

U stemt ermee in alle verdere handelingen te verrichten die nodig zijn om de hierboven door u aan thegoodlevel.com verleende rechten te perfectioneren, met inbegrip van het verlijden van akten en documenten, op verzoek van thegoodlevel.com.

U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent van of anderszins de controle heeft over alle rechten op de inhoud die u plaatst; dat, op de datum dat de inhoud of het materiaal wordt ingediend bij thegoodlevel.com.

20 Aanbiedingen/Kortingen

Site/Selected Item Kortingen

Korting wordt toegepast op het winkelmandje, exclusief gratis geschenken en andere promotionele artikelen. De maximale kortingswaarde en het kortingspercentage zijn afhankelijk van de promotie.

Gedifferentieerde kortingen

Korting wordt gegeven wanneer aan de voorwaarden van de aanbieding is voldaan. De maximale kortingswaarde en het kortingspercentage zijn afhankelijk van de promotie.

Fluctuerende Kortingen

Kortingspercentage schommelt in de tijd, zoals vermeld. De maximale kortingswaarde en het kortingspercentage zijn afhankelijk van de promotie.

Was/Nu Prijzen

Korting wordt automatisch toegepast op producten zoals getoond op productpagina's. In sommige gevallen kunnen Was/Nu prijzen gecombineerd worden met een actiecode, maar dit is afhankelijk van de actie.

Gratis Geschenken

Geschenk(en) worden automatisch aan het winkelmandje toegevoegd wanneer aan de aanbiedingsvoorwaarden is voldaan. In sommige gevallen moeten cadeaus handmatig aan het winkelmandje worden toegevoegd, zodat aanvullende informatie wordt verstrekt.

Toestaan van gratis levering

Toegepast bij het afrekenen na het voldoen aan de aankoopvoorwaarden, onder voorbehoud van wijzigingen, korting zal gelijk zijn aan de verzendkosten voor een specifiek land. Voor verzending naar andere landen kunnen nog steeds kosten in rekening worden gebracht. "Gratis levering in het VK" heeft alleen betrekking op het vasteland van het VK en niet op Noord-Ierland.

Multi-Buy

Korting is van toepassing op het goedkoopste artikel in de mand dat aan de promotievoorwaarden voldoet.

Uitzonderingen

Cadeaubonnen en andere specifiek vermelde artikelen zijn vrijgesteld van korting. Wij behouden ons het recht voor om de lijst van vrijgestelde producten op elk moment te wijzigen. Er kan slechts één kortingscode per winkelmandje worden toegepast.

Viva Portemonnee

Wij werken samen met Viva Wallet, West Wing, Ashton House, Silbury Boulevard, MK9 2AH, Milton Keynes, Buckinghamshire, om uw betalingsmogelijkheden te verwerken. Betaling dient te geschieden aan Viva Wallet via:

 • Eenmalige aankoop
 • Terugkerende abonnementsaankoop

Algemene informatie over Viva Wallet is te vinden op hier. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en met de informatie in Viva Wallet's privacy verklaring.

Worldnet Betalingen

Wij werken samen met Worldnet Payments, 11555 Medlock Bridge Road, Johns Creek, GA 30097, om uw betaling te verwerken.

De betaling kan aan Worldnet worden overgemaakt via:
- Eenmalige aankoop
- Terugkerende abonnementsaankoop

Algemene informatie over de voorwaarden van Worldnet vindt u hier. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en met de informatie in de privacyverklaring van Worldnet Payments.

22 Affiliate-programma

Commissieschaal % kan veranderen afhankelijk van de site-brede verkoop die we draaien. Door u aan te melden of deel te nemen aan dit programma, gaat u akkoord met de bepalingen en voorwaarden die hierin zijn uiteengezet. Dank u voor uw steun van The Good Level Limited. Wij behouden ons het recht voor om elke affiliate partnerschap te beëindigen op onze kennisgeving.

23 Retourbeleid

Wij willen dat u tevreden bent met uw aankoop bij The Good Level Ltd. Als je problemen hebt, vul dan ons retourformulier in zodat we het samen met jou in orde kunnen maken. Ongewenste artikelen - we bieden een garantie van 14 dagen voor alle artikelen die ongebruikt en in de originele staat en verpakking geretourneerd worden. Beschadigde artikelen - alle beschadigde artikelen die binnen 5 dagen na ontvangst worden gemeld, kunnen worden geretourneerd voor een volledige terugbetaling of vervanging.

1TP3VindJouwLevel

Gemakkelijk te volgen

Doseringstabel

Er is niet één model dat overal bij past en daarom leveren wij eenvoudige, gemakkelijk te begrijpen CBD-producten die u kunt afstemmen op uw eigen specifieke wensen. We vermijden de gebruikelijke clichés en richten ons op de kwaliteit van het product, iets wat we echt kunnen garanderen bij elke stap van de weg.